Schmidt sier-wrz
! News

Muzycy vs Fundacja Polski Jazz

Obrazek tytułowy

Kilkoro uznanych muzyków jazzowych wysłało list otwarty do redakcji mediów muzycznych, w którym wyrażają sprzeciw wobec działań Fundacji Polski Jazz. Poniżej zamieszczamy pełną treść listu, oświadczenie zarządu Fundacji Polski Jazz oraz oświadczenie Instytutu Muzyki i Tańca.

List otwarty muzyków

Pragniemy wyrazić swoje ubolewanie oraz sprzeciw wobec praktyk Fundacji Polski Jazz"

W imieniu niżej podpisanych muzyków, pragniemy wyrazić swoje ubolewanie oraz sprzeciw wobec praktyk Fundacji Polski Jazz, reprezentowanej przez prezesa - Pana Mateusza Zarembowicza oraz wiceprezesa - Pana Piotra Matlę.

Z oficjalnej strony Fundacji wynika, iż „Polski Jazz 360° to projekt sieci koncertowej zorganizowanej przy współpracy z Instytucjami Kultury z całej Polski, którego celem jest popularyzacja polskiej muzyki jazzowej. Zamiarem Fundacji jest dostarczenie publiczności wydarzeń artystycznych najwyższej próby, a także przybliżenie odbiorcom tego co aktualne w polskiej muzyce jazzowej, która zyskała uznanie i szacunek na całym świecie”. Niestety za szczytną ideą stoją przykre dla muzyków okoliczności, a wspomniany w założeniach szacunek wobec muzyków, nie należy do praktyk stosowanych przez Fundację, co tym bardziej dziwi, iż Patronem Honorowym części przedsięwzięć były: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Muzyki i Tańca oraz Narodowy Instytut Audiowizualny.

Przed wyruszeniem w trasę koncertową, każdy z nas podpisał wynegocjowaną wcześniej umowę na konkretną ilość koncertów, na ściśle określonych warunkach. Każdy koncert niósł za sobą nasze stuprocentowe zaangażowanie, profesjonalizm oraz walory artystyczne.

Byliśmy pewni dotrzymania warunków umowy i otrzymania honorariów. Przez wzgląd na szacunek do samych siebie, pragniemy pominąć późniejszą żenującą historię nieodbieranych telefonów, lekceważonych ponagleń do zapłaty wysyłanych przez prawnika, blokowania naszych numerów telefonów… W kwietniu otrzymaliśmy zapewnienie o otrzymanych dwóch dotacjach (na łączną kwotę 215 tyś.zł) i wypłatach naszych honorariów na początku maja. Niestety w pierwszych dniach maja usłyszeliśmy następne tłumaczenia i kolejne obietnice bez pokrycia.

Z rozmów przeprowadzanych z innymi artystami, którzy podjęli współpracę z Fundacją Polski Jazz wiemy, iż zaległości w płatnościach sięgają stycznia roku 2019, wynagrodzenia nie otrzymał żaden z 7 zespołów (łącznie 49 koncertów).

W dniu 21.maja otrzymaliśmy ostatecznie pismo (z błędną datą - 21.czerwca 2019 roku), którego treść potwierdza nasze wcześniejsze obawy dotyczące braku funduszy, fałszywych zapewnień, a przede wszystkim, organizację koncertów bez pokrycia finansowego: „(…)Fundacja Polski Jazz na dzień dzisiejszy, nie ma możliwości spłacenia swoich zobowiązań. Przez ostatnie miesiące organizowaliśmy trasy koncertowe, licząc, że spłacimy nasze zobowiązania natychmiast po otrzymaniu dotacji (…) W majątku trwałym posiadamy jedynie jeden aparat i stary komputer (…)”.

Wiedząc jak bardzo Fundacja Polski Jazz oparta jest na współpracy z artystami i centrami kultury, nie potrafimy zrozumieć tego rodzaju skandalicznych praktyk i pragniemy wyrazić swój sprzeciw wobec takiego traktowania muzyków. Mając świadomość, że wiele klubów i domów kultury rozlicza się z Fundacją Polski Jazz, a nie bezpośrednio z artystami, chcemy przestrzec przed dalszą współpracą oraz uświadomić nasze środowisko kulturalne, którego wszyscy jesteśmy częścią, jak poważny jest to problem.

Zbigniew Chojnacki, Anna Gadt, Mateusz Gawęda, Krzysztof Gradziuk, Grzegorz Pałka, Stefan Raczkowski, Radek Wośko, Alan Wykpisz

Oświadczenie Instytutu Muzyki i Tańca w sprawie Fundacji Polski Jazz z dnia 23.05.2019

Szanowni Państwo, w odpowiedzi na przesłany list otwarty artystów z dn. 22 maja 2019 roku, uprzejmie informujemy, że Instytut Muzyki i Tańca nie współpracował i nie wspierał finansowo Fundacji Polski Jazz przy realizacji projektu „Polski Jazz 360°”. Jednocześnie informujemy, iż działalność Fundacji Polski Jazz nigdy nie była objęta patronatem honorowym Instytutu Muzyki i Tańca.

Z poważaniem

Alina Święs / Kierownik Działu Zarządzania Projektami Departament Muzyki

Oświadczenie Fundacji Polski Jazz z dnia 24.05.2019

Szanowni Państwo,

w związku z opublikowanym na stronie Jazz Forum listem muzyków zaangażowanych w bieżącym roku w sieć koncertową „Polski Jazz 360°”, pragniemy udzielić kilku wyjaśnień.

Sieć koncertową „Polski Jazz 360°” Fundacja zapoczątkowała w marcu 2018 r. Było to możliwe, dzięki dofinansowaniu z Programu Muzyka MKiDN, które pokryło blisko 30% kosztów projektu. Kolejne 70% pokrywały wpływy z koncertów, oraz środki własne Fundacji, które pochodziły z dochodów z innych projektów, które z sukcesem udało nam się zrealizować. W ramach projektu odbyły się 74 koncerty, kilkanaście tras koncertowych, udział w wydarzeniach wzięło ponad 4.600 osób. Dzięki naszej wytężonej pracy w samej drugiej połowie roku informacje o naszych koncertach trafiły do 7.000.000 osób (dane z niezależnej firmy monitorującej). Każdy koncert został średnio zapowiedziany w 10 publikacjach w niezależnych od nas mediach. Wartość projektu wyniosła 400.000 zł. W roku 2018 wszystkie zobowiązania w tym projekcie realizowaliśmy na bieżąco.

Dzięki Projektowi „Polski Jazz 360°” dotarliśmy z ofertą jazzową również do wielu miejsc, do których od 30 lat – od czasu przemiany ustrojowej, jazz nie docierał wcale. Pokazaliśmy, że w mniejszych miejscowościach jest popyt na muzykę jazzową. Otworzyliśmy na nią wiele instytucji kultury, które dzięki naszej inicjatywie, korzystnych warunkach jakie zaoferowaliśmy, zgodziły się podjąć ryzyko organizacji koncertów jazzowych.

W roku ubiegłym wniosek dotacyjny do Programu Muzyka otrzymał wysokie noty. Dlatego w listopadzie ponownie zdecydowaliśmy się ubiegać o dotację. Mając na koncie sukces, jakim niewątpliwie był „Polski Jazz 360°” w pierwszym roku swego działania, mieliśmy silne przesłanki, że także w tym roku otrzymamy dofinansowanie. Ponadto, chcąc w pełni zabezpieczyć honoraria artystów, postanowiliśmy, że będą pokrywane z dotacji, zaś pozostałe koszty będziemy opłacać ze środków pozyskanych z koncertów oraz od sponsorów prywatnych, o których usilnie zabiegamy. Czekając na rozstrzygnięcie podjęliśmy ryzyko i postanowiliśmy nie wstrzymywać projektu. W naszej opinii mieliśmy wszelkie przesłanki, by liczyć na pozytywne rozstrzygnięcie, po którym mieliśmy nadzieję uregulować zobowiązania. Spodziewaliśmy się go w drugiej połowie lutego. Niestety decyzję otrzymaliśmy dopiero z końcem marca. Ku naszemu zaskoczeniu, otrzymaliśmy decyzję odmowną. Pragniemy nadmienić, że przez cały ten czas na bieżąco informowaliśmy naszych wierzycieli o statusie całej sytuacji. Ich słowa otuchy, były dla nas w tym okresie istotnym wsparciem. Nie zgodziliśmy się z niską oceną strategiczną naszego Projektu – sukces 2018 r. potwierdzony twardymi danymi i wyczerpującą dokumentacją oraz setki pozytywnych opinii muzyków, szefów domów kultury a także samych słuchaczy upewnia nas w przekonaniu, że projekt ten ma sens oraz – co najważniejsze – duży wkład w rozwój polskiej sceny jazzowej. Także ze strony większości muzyków, którzy zagrali z nami od stycznia 2019 r. i oczekują na swoje honoraria spotkaliśmy się ze zrozumieniem zaistniałej sytuacji. Wspólnie oczekiwaliśmy na rozstrzygnięcie naszego odwołania…

Niestety 8 maja nadeszła ponowna decyzja odmowna. Od razu odwołaliśmy czerwcowe koncerty wiedząc, że nie będziemy mogli zapewnić za nie wynagrodzeń muzyków. Niestety było to na 3 dni przed rozpoczęciem kolejnej trasy, której ze względu na tak krótki czas, nie mogliśmy już odwołać. Niemniej jednak po zakończeniu trasy 20 maja poinformowaliśmy naszych wierzycieli o zaistniałej sytuacji oraz o tym, że nie złożyliśmy broni, i w chwili obecnej finalizujemy rozmowy z istotnymi sponsorami biznesowymi, o których zabiegaliśmy jeszcze w 2018 r. Zapewniliśmy także listownie wszystkich czekających na swoje gaże artystów, że o ile na ten moment Fundacja nie jest w stanie uregulować swoich zobowiązań, to staramy się z całych sił o uzyskanie dotacji ze środków niepublicznych, zamierzamy także realizować pozostałe projekty i wszelkie zobowiązania będziemy regulować systematycznie w miarę pozyskiwania sponsorów lub zysków z innej działalności. Z całego serca przeprosiliśmy ich za całą sytuację oraz poprosiliśmy o dalszą cierpliwość. To fragment tego listu mieli Państwo okazję przeczytać w publikacji na łamach Jazz Forum.

W pełni rozumiemy rozgoryczenie i zniecierpliwienie części muzyków. Zapewniamy, że także my od początku tego roku nie pobieramy za swoją pracę żadnych wynagrodzeń. Jest nam niezmiernie przykro z powodu zaistniałej sytuacji i nadszarpnięcia zaufania artystów. Ponownie chcemy zapewnić, że mimo wszelkich perturbacji robimy wszystko, aby jak najszybciej móc uregulować wszystkie należności. Aby mogło to nastąpić nie możemy jednak składać broni – zakończenie działalności Fundacji byłoby nie tylko stratą dla nas oraz niewątpliwie także dla naszych beneficjentów, ale co gorsza naszych wierzycieli. Byłoby to także sprzeczne ze wszystkimi ideami, które przyświecały stworzeniu projektu Polski Jazz 360° – a więc poszerzeniu grupy odbiorców jazzu i zapewnienie artystom możliwości grania większej ilości koncertów, w lokalizacjach, które na jazzowej mapie Polski nie były od 30 lat.

Chcemy podziękować muzykom, którzy okazali nam zrozumienie oraz wszystkim, którzy skierowali do nas słowa wsparcia. Rozumiemy także irytację osób, które straciły cierpliwość. Jest nam z tego powodu niezmiernie przykro. Ponownie zapewniamy jednak, że zaistniała sytuacja nie jest wynikiem nadużyć, a jedynie sprzężeniem niedoskonałości systemu grantowego oraz naszej naiwności. Zapewniamy, że w tej sytuacji chcemy zachować pełną transparentność i możemy udostępnić do wglądu osobom zainteresowanym zanonimizowaną dokumentację finansową Fundacji.

Łączymy wyrazy ubolewania i szacunku,

Mateusz Zarembowicz Prezes Fundacji Polski Jazz

Piotr Matla Vice Prezes Fundacji Polski Jazz

Tagi w artykule:

polecane

newsletter

Strona JazzPRESS wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies, możesz w każdej chwili zablokować je, korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Polityka cookies i klauzula informacyjna RODO