dlugiJP 7/2021
! News

Program Reorientacji Zawodowej Muzyków IMiT

Obrazek tytułowy

Instytut Muzyki i Tańca ogłasza nabór do Programu Reorientacji Zawodowej Muzyków na sezon 2019/2020. Termin zgłoszeń do pierwszych kursów upływa 15 listopada 2019 roku.

Program Reorientacji Zawodowej Muzyków adresowany jest do profesjonalnych muzyków, obywateli polskich i rezydentów, którzy z powodów zdrowotnych, lub innych życiowych przeszkód nie mogą uprawiać zawodu artysty, a nie uzyskali jeszcze prawa do emerytury lub renty.

Celem programu jest umożliwienie uczestnikom rozpoczęcia (również samodzielnej) nowej działalności zarobkowej do czasu nabycia prawa do emerytury lub renty. Preferowane będzie podejmowanie aktywności zawodowej związanej z branżą muzyczną.

W pierwszej edycji Programu, przypadającej na 2019/2020 rok, osoby zainteresowane reorientacją zawodową mogą skorzystać z następujących form wsparcia: I. Bezpłatny kurs konserwacji/strojenia fortepianów; II. Bezpłatny kurs komputerowego pisania nut; III. Bezpłatny kurs animatora życia muzycznego; IV. Stypendium na realizację indywidualnego projektu przekwalifikowania zawodowego.

Termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w kursach (Programy: I, II, III) w 2019 r. upływa w dniu 15 listopada 2019 roku. Zgłoszenia nadesłane po terminie będą uwzględniane w miarę wolnych miejsc. Wnioski o stypendia na realizację indywidualnych projektów przekwalifikowania zawodowego (Program IV) przyjmowane będą do 30 listopada 2019 r. , a w 2020 roku – do 28 lutego, do 31 maja oraz do 30 września – do wyczerpania środków.

Wzory dokumenwtów dostępne są na stronie IMiT: https://imit.org.pl/programy/departament-muzyki/2918

Kwalifikacja kandydata do udziału w Programie odbędzie się dwustopniowo: • Analiza dokumentów zgłoszeniowych pod kątem wymagań formalnych i merytorycznych (sprawdzenie, czy osoba aplikująca jest uprawniona do uczestnictwa w Programie). • Rozmowa kwalifikacyjna kandydata z doradcą zawodowym.

Informacja o zakwalifikowaniu do Programu będzie podana do wiadomości osoby aplikującej w terminie do siedmiu dni od dnia odbytej rozmowy kwalifikacyjnej. Po zakwalifikowaniu się do Programu każdy z beneficjentów będzie mógł, przy pomocy doradcy personalnego, przeprowadzić profesjonalną analizę swojego potencjału zawodowego i indywidualnych mocnych stron, w celu wybrania najwłaściwszego profilu przekwalifikowania.

Wszyscy uczestnicy Programu, niezależnie od wybranej ścieżki reorientacji zawodowej, odbędą szkolenie wstępne z zakresu zarządzania swoją karierą w sytuacji zmiany. W trakcie całego programu uczestnicy objęci będą doradztwem personalnym, w co wchodzą konsultacje indywidualne oraz pomoc przy sporządzaniu dokumentów.

Koordynator Programu Reorientacji Zawodowej Muzyków Hanna Szych, tel. 794 759 325, reorientacjamuzykow@imit.org.pl

polecane

newsletter

Strona JazzPRESS wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies, możesz w każdej chwili zablokować je, korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Polityka cookies i klauzula informacyjna RODO