! News

2. Międzynarodowy Konkurs Plakatu WE WANT JAZZ

Obrazek tytułowy

25 czerwca 2020 roku Fundacja EuroJAZZ ogłosiła drugą edycję Międzynarodowego Konkursu na plakat jazzowy WE WANT JAZZ. Celem tegorocznej edycji jest popularyzacja dokonań wybitnych polskich kompozytorów - Bronisława Kapera, Henryka Warsa i Victora Younga i ich wkład w historię światowego jazzu.

Pula nagród dla najlepszych prac wynosi 10 000 zł. Na prace konkursowe organizatorzy czekają do 24 sierpnia 2020 roku.

Jury konkursu: Lech Majewski (Przewodniczący), Tomasz Kipka, Andrzej Wąsik i Agnieszka Holwek (Fundacja EuroJAZZ).

TEMAT: Bronisław Kaper, Henryk Wars, Victor Young. Wkład polskich kompozytorów w historię światowego jazzu!

W kanonie światowych standardów jazzowych znajduje się - z czego wiele osób nie zdaje sobie sprawy - wiele kompozycji o polskich korzeniach. Zostały one skomponowane przez polskich, bądź mających bardzo silne związki z Polską - twórców, którzy w wyniku zawieruchy II w.ś. wyemigrowali do Ameryki. "Green Dolphin Street" i "Invitation" Kapera, "Flipper" Warsa czy "When i Fall in love", "Stella By Starlight", "My foolish Heart" Younga (który co prawda urodził się w Ameryce, ale po śmierci matki - polskiej emigrantki na kilkanaście lat zamieszkał w Polsce i tu przeszedł wszystkie szczeble muzycznej edukacji i zaczął pierwsze profesjonalne występy). Oczywiście żaden z nich nie przeszedł do historii jako kompozytor stricte jazzowy. Wszyscy trzej byli związani z przemysłem filmowym, a także komponowali inne formy muzyczne (balety, muzykę poważną). To muzycy jazzowi chętnie sięgali po utwory z repertuaru kinowego. W ten sposób wiele z tych kompozycji wrosło w jazz i dzięki wykonaniom największych jazzmanów przeszło do kanonu. I tak się stało z amerykańską muzyką Warsa, Kapera i Younga. Ale dusza pochodzi z Polski.

PARAMETRY TECHNICZNE PLAKATÓW:

Każdy autor może zgłosić maksymalnie 3 plakaty. wymiary: 100x70 cm (pion) format pliku: TIF, kompresja LZW kolory: CMYK rozdzielczość: 300 dpi pliki prosimy opisywać w następujący sposób: nazwisko_imię_kraj_tytul-pracy

REGULAMIN KONKURSU:

Organizatorzy dokonają selekcji nadesłanych plakatów wybierając spośród nich 20 prac. Spośród wyselekcjonowanych, 20 finałowych plakatów zostanie wybrany jeden zwycięski plakat, którego autor otrzyma nagrodę. Selekcji plakatów i wyboru zwycięskiego dzieła dokona powołane w tym celu jury, w którego skład wejdą eksperci oraz przedstawiciel fundacji.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 8 września 2020 w mediach społecznościowych.

Informujemy, że autor zgłaszając swoje prace udziela organizatorowi projektu, nieodpłatnie i na czas nieokreślony licencji niewyłącznej na korzystanie z przesłanych prac. W ramach licencji organizator konkursu zostaje upoważniony do korzystania z prac na wszystkich znanych w chwili udzielenia licencji polach eksploatacji, a w szczególności do: (1) utrwalania i zwielokrotniania prac poprzez tworzenie egzemplarzy pracy techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, (2) użyczania lub najmu oryginału lub egzemplarzy pracy, (3) publicznego wystawiania, wyświetlania, a także publicznego udostępniania prac w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Organizator projektu może udzielić sublicencji na korzystanie z dzieł innym podmiotom w zakresach wymienionych powyżej.

Zgłaszając prace do wystawy uczestnik oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do dzieła i jego nadesłanej wersji cyfrowej oraz wyraża zgodę na publikowanie swojego imienia, nazwiska i narodowości.

JURY KONKURSU:

Prof. LECH MAJEWSKI – grafik, plakacista, kierownik Katedry Komunikacji Wizualnej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Współtwórca Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie. Członek jury konkursów plastycznych. Honorowy członek Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej (STGU). Autor posterów jazzowych. Posiada ważny dorobek w dziedzinie projektowania książek, albumów, z których wiele zdobyło nagrody i wyróżnienia. Laureat 7. Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach, Międzynarodowego Salonu Plakatu w Paryżu i Triennale Plakatu w Trnavie.

Dr hab. TOMASZ KIPKA - grafik, adiunkt w Instytucie Sztuki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego, profesor nadzw. w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach. laureat nagród i wyróżnień za plakaty, identyfikację wizualną i projektowanie książki, m.in.: Nagrody Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Grafików Projektantów ICOGRADA Excellence Award, międzynarodowego Grand Prix za plakat ekologiczny, Śląskiej Rzeczy. Organizator i kurator projektu cyklicznej wystawy plakatu ekologicznego „Ekoplakat” (od 2006) oraz wystawy plakatu Międzynarodowego Festiwalu Jazz w Ruinach (od 2009).

ANDRZEJ WĄSIK - reżyser, projektant grafiki i animacji, autor opraw wielu wydawnictw książkowych. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Toruniu. Zdobywca nagród i nominacji na festiwalu YachFilm. Reżyser programów telewizyjnych, twórca filmów dokumentalnych, artystycznych projektów non-profit, teledysków, reklam oraz wielu opraw graficznych stacji i programów TV.

AGNIESZKA HOLWEK - v-ce Prezes Fundacji EuroJAZZ

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury z programu "Kultura - Interwencje 2020".

plakat_wewantjazz2020.jpg

Tagi w artykule:

Powiązane artykuły

polecane

newsletter

Strona JazzPRESS wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies, możesz w każdej chwili zablokować je, korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Polityka cookies i klauzula informacyjna RODO